2011. február 28., hétfő

A szeretetrőlSzepes Mária

Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom, hogy feladjam. 

Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes. 

Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak kiérdemelhető. 

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll. 

Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám. 

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek. 

Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret engem. 
És Isten azt mondta: No végre egy jó gondolat!


Szeretet

"Mennél többet gondolkodom rajta, annál inkább érzem, 
hogy semmi sincs, amiben több művészet lenne, 
mint szeretni az embereket."
(Vincent van Gogh)


"Az életnek addig van értelme, amíg az ember szeretetet tud adni, és ami annál is sokszor nehezebb: képes szeretetet elfogadni is.
Van, amikor a szeretet apró kis gesztusaink elfogadása nagyobb tett, mint önzetlenül adni.
Amikor szeretetet adunk, akkor - mint kezdeményezők - az erő pozíciójában érezzük magunkat, s gyakran nem teszünk mást, mint szolid öntudatossággal nyugtázzuk lelki nagyságunkat.
Akkor viszont, amikor a telítettségnek ebben az emelkedett állapotában valaki hangtalanul hozzánk simul, és rongyos kis tarisznyájából szeretetmorzsákkal kínál, meghökkenünk. Hirtelen kiesünk a nagyság szerepéből, és zavartan szembesülünk az új helyzettel: nem tündökölhetünk egyedül a szeretet ingyen konyhájának konyhafőnöki szerepében. Most minket is étellel kínálnak. De hát erre nekünk semmi szükségünk sincsen! - zsörtölődünk a valaki morzsáit lefitymálva. Hiszen mi praktikusan, megszervezetten, hatékony nagyüzemi módon osztjuk a szeretetet a rászorulóknak. S lám, most a sor megakad, a sorban állók türelmetlenkednek.
De valaki nem tágít.
Csak áll, és már-már könyörögve kínálja felénk elfogadásra apró kis szeretetmorzsáit. S akkor meg kell látnunk, hogy szeretet nem elsősorban nekünk szól. Az életben maradáshoz neki van szüksége arra, hogy adjon, mert léte ebben az elfogadottságban nyeri el értelmét.
Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelen, mint megerősíteni őt élete értelmében.,,

( Simon András )

Taníts meg Uram boldognak lenni. . . 

Taníts meg Uram boldognak lenni, 
Tiszta szívemből, könnyen szeretni. 
Szállván virágra, miként a lepkék, 
Könnyen cikázva, ahogy a fecskék. 

Taníts meg engem, tisztának lenni, 
Vissza nem nézni, előre menni! 
Letenni minden terhet és gondot, 
Látni magamban a középpontot. . . 

Taníts még nekem egyszerűséget, 
Hogy megláthassam mindig a szépet. 
Igazgyöngy legyen szellemi lényem 
A hamis ékszert még meg sem nézzem! 

Taníts meg engem nyugodtnak lenni, 
Útra kelőktől, szép búcsút venni. 
Túltenni magam, azon mi nem megy, 
Erősebb szenved, okosabb enged. . . 

Taníts meg engem szerelmet adni, 
Nem szalmalángként, parázs maradni. 
Embernek lenni, minden esetben, 
Segítő erő legyen kezemben! 

Hogyan tehessem? Taníts meg engem; 
Új reményt adni csüggedelemben! 
Mindig, mindenkor emberi szóra, 
Könnyet törölni, hajlani jóra. 

Taníts meg engem, tanító tettre, 
Példás jellemre, hű szeretetre. 
Víg mosolyt csalni bánatos arcra, 
Taníts meg Uram, erre a harcra! 

/ismeretlen/  
2011. február 18., péntek

Szép történetek a szeretetről

A szeretetről

Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet: szeretet zsarolni. S ezt legtöbbször nem tudják azok a szegények és szerencsétlenek, akik szeretetre éhesek.
Nyilvánvaló, hogy vagy szeret az ember, vagy szeretik: ezt a váltóáramot a természet kérlelhetetlen következetességgel szervezte meg. Az összhang legtökéletesebb és legszerencsésebb formája, mikor az egyik különösebb lázadozás nélkül tűri, hogy a másik szeresse. A természet végül is kegyes: igaz, soha nem adja meg, hogy az szeressen, akitől ezt reméljük, de módot ad arra, hogy korlátlanul szeressük azt is, aki bennünket nem szeret. Csak egyre nem ad módot: hogy könyörgéssel, váddal, támadással vagy esdekléssel mástól szeretetet zsaroljunk. Még gyöngédséget és szenvedélyt is lehet zsarolni; de a szeretet szuverén. 

(Márai Sándor)
Nincs az a nehézség...

Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne győzne le. 
Nincs az a betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana. 
Nincs az, az ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna. 
Nincs az a szakadék, melyet a szeretet át ne hidalna. 
Sem bűn, amelyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni. 
Nem számít milyen mélyen gyökerezik a gond. 
Milyen reménytelenek a kilátások. 
Milyen kusza a zűrzavar. 
Milyen nagy a hiba. 
A helyesen értelmezett szeretet mindent megold. 
S ha elég erős benned a szeretet, 
te leszel a világ legboldogabb és legerősebb embere.

(ismeretlen szerző)
A szív bölcsessége

Elődeink hittek a szív bölcsességében, azt mondták róla: égi adomány. 
És még azt is mondták: a jóságnak jóság, a szeretetnek szeretet a jutalma. 
A lélek valamennyi nagy képessége jutalomra vágyik: a becsület becsületet vonz; a szelídség tompítja a dühöt; a bátorság tettre buzdítja a halvérűt; a bölcs belátás megfontolásra inti a vakmerőt; a mértékletesség lecsöndesíti a túlzottan sóvárgót; az érdeklődés felpezsdíti az érzéketlent; az adakozó példát mutat a fösvénynek, az előrelátó a tékozlónak.

Élj te is a lélek tudása, a szív bölcsessége szerint! 
Álnokok, szemérmetlenek, irigyek, hitszegők, puhányok, felfuvalkodottak álmodnak nagy lélekről. S bár tudják, ostobaság olyan ösvényen haladni, amely sehová sem vezet, mégis csupán álmaikban térnek le róla. 
De te tudd: a szeretet útja az egyetlen, amely egyesíti magában a bölcs célt, az okos belátást és a jó szívet. 
Tiszta gondolkodás, őszinte, igazlelkű beszéd, tartózkodás és önuralom, kevés szó, szeretetteljes szív, nagy erények, melyek láttán földig hajolnak a fák és felragyognak a csillagok.

(ismeretlen)
A szeretet gyógyító ereje

A szeretet benned van, csak az a kérdés, hogy mennyire engeded kinyitni, azt a kiskaput, amin keresztül eljuthat másokhoz is. 
Amikor feltárul a szíved, akkor a szívcsakrád is gyógyul. Hirtelen úgy érzed, hogy mindent kiadnál magadból, és semmit sem kell megtartanod, mert úgy is visszakapod. Sőt még többet is, mint amint vártál. 
Ha engeded a szeretetet áramolni, vagyis nem csak kiadsz magadból, hanem be is engeded a szívedbe, akkor a szeretet áramlásán keresztül gyógyul a lelked is. 

Ugyan olyan fontos, a szeretet befogadását megtanulni, mint a kiadását. 
Sokan panaszkodnak, hogy úgy érzik, őket nem szereti senki. Pedig ez biztosan nincs így, csak valamiért nem merik elfogadni a szeretetet másoktól. Talán félnek attól, hogy akkor nekik is viszonozni kell a szeretetet. A szeretetet soha nem kell viszonozni, ez nem egy kötelező műfaj! Ezt mindenki magában érzi. Soha nem szabad, hogy rutinná váljon, mert az már nem az önzetlen szeretet. Akkor már nem tiszta a szándék mögötte. 

Az önzetlen, tiszta szándékú szeretettel gyógyítod önmagad, és azt akinek adod. Hiszen a szeretet ,,minden". 
A szeretet mindenben benne van. Fűben, fában, a galambok turbékolásában, a hajnali napfelkeltében, és az esti naplementében, az ételben - melyet szeretettel készítenek.... 
Aki képes felismerni ezeket az ,,apróságokat", az felismeri a jót is. A jó, pedig pozitív energiát gerjeszt, ami kitisztítja a negatív beidegződéseket, és ezáltal a gyógyító folyamatok beindulnak. 
És, hogy honnan tudod, hogy tiszta szeretetet adtál? 
Utána nem gondolsz arra, hogy mégse kellett volna! 
Nincs olyan érzés benned, hogy: Túl sokat adtam! És alig kaptam valamit. 
Nem vársz érte cserébe semmit, és legközelebb is megtennéd. 
És minden körülmények között örülsz annak, hogy így tettél.

(Szerzője ismeretlen)A szeretet

"A szeretet nem kötelesség, nem feladat. 
Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot." 
A szeretet: a szabadság jegyében áll. 
Senki sem mondhatja meg, kit szeressek, kit ne szeressek, még én sem utasíthatom magamat, mert ez jóval magasabb szinten dől el, mint ahova akaratunk fölér - ez a lelkünknek olyan helyén dől el, olyan magas, a földi élet légkörén túli szférájában, ahol már sem a társadalom, sem a szokások, az elvárások, a félelmek, az érdekek, de még a lelkiismeret sem szólhat bele semmibe." 

(Müller Péter)
A legszebb emlék...

A legszebb emlék a SZERETET, amit egymás szívében hagyunk magunk után.
A SZERETET nem más, mint annak érzése és megértése, hogy a másik ember 
különböző.

Élni annyi, mint szeretni. Szeretni látni és megmutatni, érezni és 
érzékeltetni, meghallani és meghallgatni, magasba szállni és fölröpíteni, 
kinyilni és felnyitni, megérteni és megértetni, együtt érezni és eggyé 
olvadni - és tudni, hogy a SZERETET a legmagasabb rendü alkotás.

Ahhoz, hogy elengedd magad és felszabadulj, mindent meg kell változtatnod. 
Amikor eszel, egyél örömmel, amikor táncolsz, legyen benne öröm, amikor 
beszélsz valakivel, tedd örömmel. Amikor sétálsz az utcán, tedd örömmel, 
mert most a jelenben, nem vagyunk tudatában annak, hogy mennyi mindent 
szalasztunk el. Egy egyszerű séta az utcán annyi örömet hozhat... Ki 
tudja?... Talán nem lesz másnap... Holnap talán már nem tudsz sétálni az 
utcán... Holnap talán már nem leszel ott, hogy élvezd a napot... A szél ott 
lesz, de TE talán nem... Ki tudja mit hoz a holnap?... Ahhoz, hogy igazán 
ÉLJ, fontos a múlt feltétel nélküli elengedése... Vagyis, ha valaki megbánt, 
csak homokba szabad írnod, hogy a megbocsátás szele el törölje a szavakat...
Mindezekáltal tehát légy hálás az életedért, a sorsodért és a 
megpróbáltatásaidért is.....???.....

(ismeretlen szerző)
2011. február 13., vasárnap

Angyalokról
Gyógyító Angyalok


Hogyan lehetnek segítségünkre az angyalok, életünk minden területén?


Nem a képzelet játéka ez. Az angyalok valóban köztünk vannak. Most sokkal inkább, mint valaha, és nem csak a reklámokban. Egyre többen számolnak be az égi lényekkel való találkozásukról. E találkozások alkalmával az angyalok időszerű üzeneteket, gyógyító recepteket, életmentő tanácsokat közvetítenek.


Mi lehet az oka annak, hogy mostanában ilyen gyakran jelennek meg az angyalok bolygónk körül? Részben az égi segítségért fohászkodó imáink, részben pedig az, hogy Isten és az Angyalok tudják, hogy eljött az ideje önmagunk, életünk, világunk meggyógyításának. Miközben átlépünk az ezredfordulón, az angyalok segítenek abban, hogy kigyógyuljunk betegségeinkből, melyek megakadályoznak bennünket lehetőségeink teljességének megélésében.


A Szabad Akarat törvénye szerint az angyalok nem avatkozhatnak bele az életünkbe kifejezett engedélyünk nélkül. Ez alól egyetlen kivétel létezik: ha életveszélyes helyzetbe kerülnénk, mielőtt még lejárt volna az időnk. Minden más esetben kérnünk kell a segítséget. De hogyan kell kérni? Semmilyen formális megidézésre nincs szükség ahhoz, hogy az angyalok segítségét kérjük. Csak rájuk kell gondolnunk Angyalok! és azonnal válaszolnak.


Mindenkit két vagy több őrzőangyal kísér, születésünktől halálunkig. Semmi olyat nem tudunk tenni, mondani, vagy gondolni, ami miatt elhagynának, vagy kevésbé szeretnének bennünket. Irántunk tanúsított szeretetük hatalmas és feltétel nélküli! Kérhetjük azt is, hogy még több angyal legyen körülöttünk. Vagy Istent kérjük, hogy küldjön hozzánk angyalokat, vagy fordulhatunk közvetlenül az angyalokhoz is. Mindegy melyik utat választjuk, hiszen az angyalok mindig Isten akarata szerint cselekednek. Az pedig mindig Isten akarata szerint való, hogy amikor csak kérjük, angyalok vegyenek körül és támogassanak bennünket.


Ahhoz, hogy Isten és az angyalok helyrehozhassák problémáinkat, teljes mértékben fel kell ajánlanunk nekik gondjainkat. Olyan ez, mintha egy levelet postáznánk: a levelet ki kell adnunk a kezeink közül ahhoz, hogy a posta eljuttathassa a címzetthez. Gyakran fordulunk az éghez segítségért. Mégis ahelyett, hogy engednénk a változást megtörténni, ragaszkodunk az adott helyzethez, és ezzel megakadályozzuk az angyalokat a közbelépésben. Ha valóban segítséget akarunk, teljes mértékben adjuk át a problémát Istennek és az angyaloknak.


Nem adhatunk Istennek és az angyaloknak egy listát, amelyben felsoroljuk, milyen lépéseket tegyenek helyzetünk orvoslása érdekében. Bíznunk kell abban, hogy Isten végtelen bölcsessége és kreativitása olyan jó megoldásokat eredményez, amilyenekről az emberi elme még álmodni sem képes. Soha ne feledjük: Isten akarata az, hogy boldogok legyünk.


Miután felajánlottuk problémánkat Istennek és az angyaloknak, arra kérhetnek bennünket, hogy tegyünk meg bizonyos lépéseket a megoldás érdekében. Ezek az utasítások érkezhetnek hang formájában, álomban, vízióban, a tudás biztos érzetével, vagy intuitív módon. Ha bizonytalanok vagyunk az üzenet forrásában, kérjük Istent, hogy hitelesítse az üzenetet számunkra. Isten és az angyalok mindig szerető, támogató üzeneteket küldenek, ha tehát félelmet keltő, bántó utasításokat kapunk semmiképp se tegyünk eleget nekik!


Ha szívünkben és tudatunkban ragaszkodunk Istenhez, nem kell aggódnunk úgynevezett bukott angyalok látogatásai miatt. Isten mennyei szeretete az egyetlen valóságos hatalom. A félelem és sötétség gondolatformái illúziók, melyek csak akkor "árthatnak" nekünk, ha hatalmat adunk nekik. Miután segítséget kértünk az angyaloktól, legyünk nyitottak az égből érkező üzenetekre, melyek eligazítanak bennünket kihívásaink megoldásában.
Forrás:KincsesládaKik azok az angyalok?


Az angyalok szellemi lények, nincs testük, csak lelkük, és sem a tér, sem az idő nem jelent akadályt a számukra.


Érdekes, hogy szinte valamennyi vallásban felbukkannak szárnyas angyali lények, az ősi babilonitól kezdve a görögökön és a zsidóságon át egészen a kereszténységig. Az angyal szó a görög angelos, azaz hírnök kifejezésből ered, ami szintén arra utal, hogy ezek a lények az isteni üzenetet közvetítik a földön.


Az ezoterikus hagyomány szerint születése előtt minden ember kap egy védőangyalt, aki egész életében vigyáz rá. Az őrangyalunk mindent tud rólunk, így az életfeladatunkat is ismeri. Ennek alapján terelget minket, hogy mindig jó időben legyünk jó helyen, és találkozzunk azokkal az emberekkel, akikkel mindenképpen meg kell ismerkednünk. Előre látja azt is, mikor mire van szükségünk, Biztos mindenki hallott már olyan esetről, amikor valaki, megmagyarázhatatlan módon, egyetlen karcolás nélkül szállt ki a totálkáros autóból, vagy valami bosszantó apróság miatt lekésett egy repülőt, ami aztán lezuhant.


Ezek az esetek mind-mind az őrangyalok hatékony munkájáról tanúskodnak, ahogy a nehéz döntéshelyzetben megszólaló belső hang is az angyaloktól származik.
(szerzője ismeretlen)2011. február 6., vasárnap

Nagyon szép videók

Magyar Áldás nekem nagyon tetszett amikor megláttam ,
 elgondolkodtató képsorok .
Remélem Nektek is tetszik és végignézitek.


Az angyalokat nagyon szeretem és hiszek abban, hogy léteznek és születésünk pillanatától velünk maradnak az utolsó pillanatig. Ez a videó az egyik kedvencem. Kedves Olvasóim köszönöm, hogy olvassátok a blogomat

Köszönöm a látogatást visszavárlak!